Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
 
 


kfiv-ikafrI: twkr qy tkrf

blbIr isMG sUc, aYzvokyt, luiDafxf 

awj kI idmfgI twkr qy tkrf GuMmdf hY nfl?
pbilk, hkUmqI, aprfDI qy iemfndfrI df dyKo hfl
hkUmqI, aprfDI df bixaf hY Xfr
dono ho rhy hn: mfldfr
kI bxUM? iemfndfrI df hfl
jo PsI hY: hkUmqI qy aprfDI dI XfrI ivckfr 

pbilk dyKdI byvsI qy lfcfrI nfl
hkUmqI qy aprfDI ho rhy hn: mfldfr
iks nMU hkUmqI qy iks nMU aprfDI khy!
iesy df jvfb lwBdf, Pisaf hY iemfndfr
pbilk dyKdI byvsI qy lfcfrI nfl
hkUmqI, aprfDI qy iemfndfr df hfl
awj iehI idmfgI twkr qy tkrf GuMmdf hY nfl
 

February 19, 2008; Mobile: 98143-34544
 www.sikhvicharmanch.com

 
 
     
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)