Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
 
 


kfiv ikafrI - koTy df rMg

imwtIey, myry kwpVy lih jfxgy,

qyrf qn Zwikaf jfAU.

lok qyrf XsL gfAuxgy,

myrI lfsL ho jfAU.

qyrI amIrI ivwcoN,

myrI grIbI njLr afAU.

qyrI qF Aumr vD jfAU,

pr myrI Aumr idno-idn GtdI njLr afAU.

qUM DrqI mF df ihwsf bxI rhyNgI,

mYN pMj qwqF ivwc lIn ho jfAUN.

koTy df rMg njLr afAU,

BfvyN idl df dIvf buJ jfAU.

jwg dI smJ,

kdoN, iksnMU, kdoN afAU?

jo idsdf hY Auh huMdf nhIN,

asl bMdf, bMdf huMdf nhIN.

ijvyN Ausny ichrf iewk nhIN bxfieaf,

bMdy c bMdy nfloN isrP iehI Prk njLr afieaf.

qyry rMg ny mYnMU amIr aKvfAuxf,

ik ieh lokF nMU DoKf nhIN dyxf.

mYN rMg qoN brMg dyKy ny,

amIr, grIbI nfl mrdy dyKy ny.

 

myry sLfhI aMdfj nfl ijAux nMU dyK ky,

keI amIr qy hMkfrI nIc dyKy ny.

myrI cVHq dI kdm nMU dyK ky,

keI nIc dm qoVdy dyKy ny.

aYvyN hMkfr nf krIN rMg df,

mYN suMdr qoN suMdr dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN vQyry iKzfAuxy dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN amIr qoN amIr ruldy dyKy ny,

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN amIr qy grIb, sfry dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN rMg iPwky pYNdy dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

ies DrqI qy rMg brMgy dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN ibgfny afpxy, afpxy dusLmn dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN kTpuqlI lok dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN rMg bdldy dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN hMkfrI pYNrI pYNdy dyKy ny. 

 

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN buWDU ivdvfn aKvfAuNdy dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN bujLidl vI blvfn dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

mYN hMkfrIN qoN hMkfrIN inrfsL mrdy dyKy ny.

ieh Kyz hY Aus dI,

Aus df nF lYNdy vI zrdy dyKy ny.

imwtI idaf rMgf,

mYN DrqI qy ijAuNdy Gwt hI dyKy ny.

imwtI idaf rMgf,

mYN rMg brMgy rMg dyKy ny.

Drm df rfh sI ijAux leI,

 pr imwtI idaf rMgf, mYN qyry leI mrdy dyKy ny.

imwtI idaf rMgf,

mYN qyry leI Drm bdldy dyKy ny.

imwtI idaf rMgf,

mYN Bys-dysL bdldy dyKy ny.

imwtI idaf rMgf,

mYN DrqI qy ijAuNdy Gwt hI dyKy ny.

 
 
     
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)