Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
 
 


kfiv ikafrI - afpxf afp
blbIr isMG sUc, aYzvokyt

mYnMU Bulf dyxf sI,
jy mYN iewQy nf huMdf,
afpxf afp. 

mYnMU Prk df pqf nhIN sI hoxf,
mYN Buwilaf sI hoxf,
afpxf afp. 

mYnMU QoQypuxy df qF pqf lwigaf,
jy mYN Buwilaf nf,
afpxf afp. 

mYnMU idRsL njLr afAuNdy ny,
jo mYnMU Xfd krvfAuNdy ny,
afpxf afp. 

mYnMU idKfvy df pqf nhIN sI lwgxf,
jy mYN Bwuilaf huMdf,
afpxf afp. 

mYnMU byvPLfeI df pqf nhIN sI lwgxf,
jy mYN iewQy nf huMdf qy Bwuilaf hMudf,
afpxf afp. 

mYnMU pqf nf hMudf, ikvyN tuwtdf hY iensfn?
jy mYnMU idKfvy df pqf nf hMudf,
qy Buwilaf huMdf, afpxf afp. 

mYnMU suMdrqf qy bdsUrqI df pqf nf huMdf,
jy mYN bdilaf hMudf qy Bwuilaf hMudf,
afpxf afp. 

mYnMU bcpny, jvfnI qy ZihMdy dI smJ nhIN sI afAuxI,
jy mYN iewQy nf huMdf qy bdilaf huMdf,
afpxf afp. 

bVf jLor lfieaf jLmfny ny,
mYnMU BlfAux leI,
afpxf afp. 

mYN kI kI nhIN aKvfieaf?
ikAuNik mY Buwilaf nf,
afpxf afp. 

mYN qfrIPL AunHF dI ikAuN nf krF?
ijnHF Xfd krvfieaf mYnMU,
afpxf afp. 

mYnMU nf puwCo, kI kI kIqf?
mYN Xfd rwKx leI,
afpxf afp. 

Auey mYN tuwt igaf hF,
isrP Xfd rwKx leI,
afpxf afp. 

ies drd nMU hMZf irhf hF, muskrf ky,
ikAuNik mYN BuwilaF nhIN,
afpxf afp. 

mYQoN aml nhIN hoieaf, kmjLor ijAuN hoieaf,
isrPL Xfd rwKx leI,
iekwly afAuNdy sfh dI Xfd. 

vws! myrf iehI ksUr hY,
mYN Buwilaf nhIN, horF vFg,
afpxf afp. 

Buwlx leI hoieaf iesLfrf,
bMd hoieaf njLfrf,
pr Buwilaf nhIN, afpxf afp.

 
 
     
 

kithrf
blbIr isMG sUc

 
     
 

ktihrf bol ipaf,
iensfP hMudf dyK ro ipaf,
ijhVf afvy shuM cuwkI jfvy,
ieh kih ky ro ipaf. 

jwj muskrfvy,
pr ktihrf ro ipaf,
ktihrf gUMgf-bolf,
pr iPr vI ro ipaf. 

nf cuwp krfeI,
nf ipwT GsfeI-afeI,
jwj jfxy gUMgf-bolf,
ikAuN ro ipaf??? 

byjfn-byjbfn jLrUr hF,
iesLfrf krn qoN mjLbUr hF,
jwj sfihb nMU ieh kihMdf ro ipaf.

 
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)