Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
 
 


sLhId nMU suxo
blbIr isMG sUc

sux mYnMU,
jy tfeIm hY qYnMU,
qUM roilaf mYnMU. 

ey rIq hY, rwb dI,
jo krU, AuhI BrU,
qUM roilaf mYnMU. 

jy qMU rKyl bxnf sI,
qF JMzf, ikAuN PVnf sI?
qUM roilaf mYnMU. 

mYN PFsI dy PMdy nMU cuMm ky,
afjLfdI dy nfhry lfey sI,
qUM roilaf mYnMU. 

rKylF nMU mflk lY gey,
muKLbrF nMU nfl ilafey sI,
qUM roilaf mYnMU. 

jf rul hux!
ieh hoieaf qF,
qUM roilaf mYnMU. 

mYN ijAuNidaF rihxf,
qMU ijAuNdy vI miraf hYN,
qUM roilaf mYnMU. 

myrf mrnf, qyrf ijAuxf,
Prk jrUr hY, iksy ny krnf,
qUM roilaf mYnMU. 

suixaf sI! mukfblf!
swcy-JUTy ivwc afAuNdf hY! Prk krnf!
qUM roilaf mYnMU. 

kOx ilKU? swc!
iks nMU afAU! qyry qy myry ivwc Prk krnf,
qUM roilaf mYnMU. 

myry nfl qyrI vI sI puwC,
awj mYN ijAuNdf hF, qMU hYN rojL mrdf,
qUM roilaf mYnMU. 

JMzf jrUr koeI lihrfAUgf,
mYnMU rulx qoN bcfAUgf,
qUM roilaf mYnMU. 

qYnMU  lIzr aKvfAux df cfa hY,
iPryN hux rojL qrly krdf,
qUM roilaf mYnMU. 

mYnMU pihcfn hY,
jo hux vI byeImfn hY,
qUM roilaf mYnMU.

sLhIdI! myrf insLfnf nhIN sI,
kurbfnI dI dyxI sLhfdq! vI insLfnf sI.
qUM roilaf mYnMU. 

mYN ijMdf rihx dI imsfl dy igaf,
dws deIN! ijAuNdf kdoN, kOx rih igaf?
qUM roilaf mYnMU.

 
 
     
 

kithrf
blbIr isMG sUc

 
     
 

ktihrf bol ipaf,
iensfP hMudf dyK ro ipaf,
ijhVf afvy shuM cuwkI jfvy,
ieh kih ky ro ipaf. 

jwj muskrfvy,
pr ktihrf ro ipaf,
ktihrf gUMgf-bolf,
pr iPr vI ro ipaf. 

nf cuwp krfeI,
nf ipwT GsfeI-afeI,
jwj jfxy gUMgf-bolf,
ikAuN ro ipaf??? 

byjfn-byjbfn jLrUr hF,
iesLfrf krn qoN mjLbUr hF,
jwj sfihb nMU ieh kihMdf ro ipaf.

 
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)