Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
 
 


 What would YOU fetch the gross deceit?
kI Droh kmfeyNgf?

jnm qoN ruvfieaf qy iehI pwly pfieaf qMU
kI mrn vyly vI ruvfeyNgf?
kI hwsdy nMU nhIN iljfeyNgf
nhIN pqf qyrf!
kI Droh kmfeyNgf? 

  afAux smyN roxf qF smJ afieaf
rjf ’c ro ro ky ijAuxf
smJ ’c nf afieaf
nhIN pqf qyrf!
kI Droh kmfeyNgf? 

rjf mMndf qF roNdf ikAuN?
hws ky jfx nMU hmysLf hI nf ikAuN?
qyry hukm ’c hovy svfl ikAuN?
nhIN pqf qyrf!
kI Droh kmfeyNgf? 

kYsy hiraflvy mihkdy jMgl ’c
roNdy nMU hY suwitaf qMU
  rjf ’c nhIN hY rwiKaf qMU
nhIN pqf qyrf!
kI Droh kmfeyNgf?
 

isru Dir qlI swc ’qy qoiraf hI nf qMU
jnm qoN ruvfieaf qy iehI pwly pfieaf qMU
rvfAuNdf irhf qy rjf nMU BlfAuNdf irhf qMU       
nhIN pqf qyrf!
kI Droh kmfeyNgf? 

*gurU nfnk dI kI mMnI qMU!
“jAu qAu pRym Kylx kf cfAu
isru Dir qlI glI myrI afAu”

*
When did you follow the advice of ‘Nanak’?
“If thou yearnest to play the game of love (truth),
step on to my path, with thy head placed on palm of thy hand”

                                                                                                  Sri Guru Granth Sahib-Page 1412

blbIr isMG sUc, aYzvokyt, luiDafxf-iswK ivcfr mMc
www.sikhvicharmanch.com, Email: svmanch@gmail.com

 
 
     
 

kithrf
blbIr isMG sUc

 
     
 

ktihrf bol ipaf,
iensfP hMudf dyK ro ipaf,
ijhVf afvy shuM cuwkI jfvy,
ieh kih ky ro ipaf. 

jwj muskrfvy,
pr ktihrf ro ipaf,
ktihrf gUMgf-bolf,
pr iPr vI ro ipaf. 

nf cuwp krfeI,
nf ipwT GsfeI-afeI,
jwj jfxy gUMgf-bolf,
ikAuN ro ipaf??? 

byjfn-byjbfn jLrUr hF,
iesLfrf krn qoN mjLbUr hF,
jwj sfihb nMU ieh kihMdf ro ipaf.

 
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright © Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)