Welcome to the Sikh Vichar Manch-Thought Provoking Forum for Justice

 
 
 

 

Guilty
ksUrvfr

 

qyrf ichrf bdldf irhf
kdI myrf bdldf irhf
iewk dUjy nMU bdldf ichrf zrfAuNdf irhf
ksUrvfr TihrfAuNdf irhf.

ijMdgI lMGfAuNdf irhf
gmF c pfAuNdf irhf
kOx iks nMU qVPfAuNdf irhf?
kOx ksUrvfr TihrfAuNdf irhf? 

afpxy afp nMU CupfAuNdy rhy
iewk dUjy nMU zrfAuNdy rhy
Cupdy-CupfAuNdy DmkfAuNdy rhy
ksUrvfr TihrfAuNdy rhy.

qyrI dusLmxI df KOP, dusLmx qoN vwD irhf
ichrf muskrfAuNdf vI Gwt nhIN irhf
nPrq df drd qVPfAuNdf hI irhf
ksUrvfr TihrfAuNdf irhf. 

mn-mn c hI DmkfAuNdf irhf
zrpok qy dlyr dI qulnf krvfAuNdf irhf
cuwp c vI pCqfAuNdf irhf
ksUrvfr TihrfAuNdf irhf.

smfj df rUp zrfAuNdf irhf
ikvyN ikvyN pCqfAuNdf irhf?
qMU! ikvyN lwqF dy Bfr clfAuNdf irhf!
smfj ksUrvfr TihrfAuNdf irhf. 

kuJ lfeInF nfl gwl nhIN muwkdI
ilKF ikqfb, qF vI nhIN muwkdI
gwl kI! gmF dI gwl nhIN muwkdI
ieh sI DuroN! qfhINE qF nhIN muwkdI. 

qVPf-ksUrvfr Tihrf ky vI nhIN muwkdI
gwl gmF dI, gmF nfl nhIN muwkdI
ksUrvfr TihrfAux dI hwd nhIN muwkdI
gmF dI gmF nfl gwl nhIN muwkdI.

ikvyN duaf krF cuwp rihx dI
mr-mr iswKI hY jfc ijAux dI
Cupf ky KjLfnf nhIN jfc afAuNdI ijAux dI
sI hukm DuroN! qfhINE qF jfc nhIN afeI ijAux dI. 

iks nMU khF? kOx hY ksUrvfr?
ieh zr zrfAuNdf irhf
mn smJfAuNdf irhf
ksUrvfr aKvfAuNdf irhf. 

sUc! jy nf huMdf mjLbUq
qF kr idwqf sI cUr-cUr
DuroN sI! qfhINE qF gmF dI khfxI nhIN muwkdI
qfhINE qF nhIN muwkdI. 

sLor hY! sUc! ksUrvfr!!! ksUrvfr!!!

blbIr isMG sUc, aYzvokyt, luiDafxf-iswK ivcfr mMc
www.sikhvicharmanch.com, Email: svmanch@gmail.com

 

 

 
 
     
 

kithrf
blbIr isMG sUc

 
     
 

ktihrf bol ipaf,
iensfP hMudf dyK ro ipaf,
ijhVf afvy shuM cuwkI jfvy,
ieh kih ky ro ipaf. 

jwj muskrfvy,
pr ktihrf ro ipaf,
ktihrf gUMgf-bolf,
pr iPr vI ro ipaf. 

nf cuwp krfeI,
nf ipwT GsfeI-afeI,
jwj jfxy gUMgf-bolf,
ikAuN ro ipaf??? 

byjfn-byjbfn jLrUr hF,
iesLfrf krn qoN mjLbUr hF,
jwj sfihb nMU ieh kihMdf ro ipaf.

 
 
muwK pMnf  |  aMgryjI aMk  |  sMcflk  |  bfnI  |  ilMk

Copyright Balbir Singh Sooch, Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch, Ludhana, Punjab (India)